جلسه هفته نیروی انتظامی در بخشداری قصابه

در این جلسه که با حضور بخشدار و فرمانده پاسگاه شعبان،فرمانده حوزه مقاومت سپاه ناحیه قصابه برگزار شد. در این جلسه حاج داوود رضایی بخشدار قصابه در مورد اهممیت نیروهای انتظامی و نظامی سخن...