برگزاری جلسه در مورد مدافعان حرم

  این جلسه با حضور بخشدار قصابه و مسئول عتبات برگزار شد.         انتهای پیام/