شهدای شهر قصابه

شهدای شهر قصابه:

 

 

نام شهید: حمید اسماعیلی

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۵/۰۲

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲

محل شهادت: جنوب

 

نام شهید: یوسف اصغری

نام پدر:  حسین

تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۱/۳۰

محل شهادت: جزیره مجنون

 

نام شهید: مالک بیان شیری

نام پدر: الیاس

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۲/۰۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲

محل شهادت: شرهانی

 

نام شهید: رحمان جعفری

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱۲/۱۴

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵

محل شهادت: شرق دجله

 

نام شهید: قاسم جلیلی

نام پدر: نصرت

تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۷/۰۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۱۱

محل شهادت:” جزیره مجنون

 

نام شهید:یوسف ظهری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۶/۱۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۵/۱۷

محل شهادت: شلمچه

 

نام شهید: علی عزیزوند

نام پدر: میروردی

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۱/۳۰

محل شهادت: جزیره مجنون

 

نام شهید: اکبر علی نژاد

نام پدر: محرم

تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۴/۰۵

تاریخ شهادت:  ۱۳۶۷/۰۲/۱۳

محل شهادت: سلیمانیه

 

نام شهید:اکبر قهری

نام پدر: التفات

تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۳/۱۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۳/۲۱

محل شهادت: اشنویه

 

نام شهید:یحیی کریمی

نام پدر: التفات

تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۲/۲۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۱/۲۰

محل شهادت: جزیره مجنون

 

نام شهید: حسن محمدزاده

نام پدر: بلال

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۱/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۶

محل شهادت: سر پل ذهاب

 

نام شهید: حمید محمدی

نام پدر: مجید

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۷/۰۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۶

محل شهادت: میمک

 

نام شهید: حسین نصیری

نام پدر: سلیمان

تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۵/۰۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۴

محل شهادت: شلمچه

 

نام شهید: محرم نوروزی

نام پدر: قهرمان

تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۶/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۱/۳۰

محل شهادت: جزیره مجنون

 

نام شهید: موسی نوروزی

نام پدر: نریمان

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱۲/۰۲

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۱/۰۸

محل شهادت: ماووت

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *