اعضای شورای اسلامی شهر قصابه

 اعضای شورای اسلامی شهر قصابه 

 
رديف نام و نام خانوادگی سمت تاریخ تولد تحصیلات عکس
1

مالک فصیحی

رئیس شورای اسلامی شهر قصابه

1345/12/04

لیسانس مدیریت

2

یوسف اکرمی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قصابه

1346/06/01

سوم راهنمایی

3

حسن نورقصابه

منشی شورای اسلامی شهر قصابه

1355/03/02

لیسانس علوم اجتماعی

4

عوض عین اله زاده

عضو شورای اسلامی شهر قصابه

1350/05/07

فوق دیپلم ادبیات فارسی

5

رسول کیشی زاده

عضو شورای اسلامی شهر قصابه

1347/06/01

لیسانس ریاضی